Stacje pomp (SPS)

Przepompownie ścieków produkowane przez firmę LYKK są urządzeniami nowej generacji z polipropylenu, przeznaczone do przetłaczania ścieków komunalnych, przemysłowych, wód deszczowych i drenażowych.
Podczas projektowania, produkcji i instalacji każdej przepompowni nasi eksperci uwzględniają wszystkie czynniki wpływające na niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo jej pracy: projektowana wielkość, nierównomierność przepływu pompowanych ścieków, ich jakość, sezonowość użytkowania urządzeń, warunki geologiczne danego terenu oraz wiele innych czynników.
Szyby przepompowni wykonane są z wykonane z polipropylenu wysokiej jakości, co zapewnia wysoką odporność na korozję. Konstrukcje wykonane są w 2 wariantach: jednościenne (samonośne), jak również o podwójnej obudowie (przestrzeń pomiędzy ściankami jest zalewana betonem) w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. Wymiary przepompowni dobierane są indywidualnie.

Budowa przepompowni ścieków

1 – właz;
2 – wciągnik do podnoszenia pomp;
3 – kabel zasilający;
4 – króciec wylotowy rurociągu tłocznego;
5 – armatura zaporowa;
6 – pompy zatapialne;
7 – króciec wlotowy kanału doprowadzającego ścieki;
8 – krata wstępnego oczyszczania (kosz).

Propozycje dotyczące kompletowania

Uwzględniając potrzeby techniczne Klienta (przepływ i jakość pompowanych ścieków, nierównomierność przepływu ścieków itp.) przepompownie ścieków mogą być wyposażone w pompy rożnych typów (KSB, FLYGHT, SIGMA LUTÍN, WILO–EMU, GRUNDFOS). Studzienka może być wyposażona w jedną lub dwie pompy z mechanizmami tnącymi do rozdrabniania i przetłaczania zanieczyszczeń mechanicznych. Zawory odcinające wysokiej jakości oraz kosz zatrzymują duże zanieczyszczenia mechaniczne. Poziom wody jest monitorowany za pomocą mechanizmu pływającego lub czujników poziomu wody. Wszystkie dane oraz sygnały są wyprowadzane na wspólny panel sterowania, będący na wyposażeniu przepompowni.

Zalety:

  • łatwość obsługi (możliwość pracy w trybie automatycznym oraz instalacji alarmu);
  • zastosowanie niezawodnych pomp zatapialnych;
  • wodoodporna obudowa antykorozyjna;
  • możliwość wykonania przepompowni o podwójnej obudowie;
  • odporność na wysoki poziom wód gruntowych;
  • kompaktowe wymiary;
  • łatwość instalacji;
  • trwałość;
  • serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne.

Standardowy typoszereg przepompowni ścieków

Закажите обратный звонок